Każdy człowiek potrzebuje Boga. Bez względu na płeć, wiek czy status społeczny. Zarówno kobieta, jak i mężczyzna, dziecko i dorosły, bogaty i ubogi, każdy ma pragnienie Boga. Dlatego też celem i marzeniem naszego Kościoła jest, aby każda osoba miała możliwość się z Nim spotkać.

Chcemy również być ludźmi niosącym pomoc i wsparcie dla KAŻDEGO człowieka, stąd inicjatywy, które prowadzimy w naszym mieście:

  • Kościół dla Młodzieży – projekt skierowany do młodych ludzi w Kościerzynie, którego celem jest stworzenie miejsca do budowania wzajemnych relacji między młodzieżą oraz osobistego spotkania z Bogiem.
  • Kościół dla Dzieci – zajęcia, podczas których dzieci mają możliwość w ciekawy sposób poznać Ewangelię oraz uczestniczyć w różnego rodzaju warsztatach i wyjazdach, które mogą im pomóc znaleźć oraz rozwijać swoje pasje.
  • Spotkania dla kobiet – wydarzenia związane z zainteresowaniami płci pięknej; takimi, jak kultura czy moda oraz z tym, co jest w ich życiu ważne (relacje, poczucie wartości, rodzina, macierzyństwo, itp.)
  • Zaangażowanie społeczne – współpracujemy w tym zakresie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz powiatem i miastem Kościerzyna.
  • Być Kościołem o wielkim sercu dla misji.
  • Być Kościołem, w którym uczniostwo i tworzenie liderów jest świadomym działaniem.
  • Być Kościołem, który zakłada nowe kościoły.
Tu każdy znajdzie dla siebie miejsce, każdy jest potrzebny, ponieważ Bóg kocha każdego człowieka.